Spend analyse

Waar geef ik het meeste geld aan uit? Welke groepen leveranciers verdienen het meest aan mij? Hoe verhouden de uitgaven van verschillende business units zich tot elkaar? Wat is het verschil in uitgaven ten opzichte van vorig jaar? Wie zijn mijn grootste leveranciers? Het antwoord op deze en andere vragen krijgt u door het uitvoeren van een inkoop uitgaven (spend) analyse.

Onderzoek naar inkoopuitgaven per inkoopcategorie

Supply Value helpt u graag met het uitvoeren van een Spend Analyse. Onze aanpak is daarbij pragmatisch: analyseer niet meer dan waar u op kunt sturen en verbind conclusies en concrete verbeteracties aan de geanalyseerde gegevens.

Met de Spend Analyse kunt u:

 • Inzicht verkrijgen in uitgaven;
 • Verbeterpunten identificeren;
 • Kosten per product verlagen: door o.a. verbetering van onderhandelingspositie;
 • Volumekortingen en prijsbesef;
 • Vraag naar producten verlagen: door het verwijderen, verminderen van de vraag en/of aanmoediging gebruik vervangende consumptie;
 • Risico’s verlagen: door het beter managen van uw belangrijkste leveranciers;
 • Concrete (inkoop-) doelstellingen en strategieën formuleren;
 • Resultaten meetbaar maken.

Onze adviseurs stoppen niet bij het louter presenteren van een spend analyse, maar focussen zich met name op het interpreteren van de uitkomsten en het ontdekken van concrete kansen voor uw organisatie. Door deze werkwijze weet u precies wat u moet doen om deze kansen te benutten en wat de verwachten opbrengsten zullen zijn.

Vereiste inspanning van uw organisatie

Voor het succesvol uitvoeren van een spend analyse door Supply Value dient uw organisatie ook een inspanning te leveren. In iedere fase van het proces worden de bevindingen besproken met uw organisatie. Hieronder is een kort overzicht opgesteld dat inzicht geeft in de vereiste inspanning van uw organisatie:

 • Afstemmen van de verwachtingen;
 • Aanleveren van de financiële gegevens in het juiste formaat;
 • Ondersteunen bij het organiseren en doorgronden van de data;
 • Bespreken van belangrijkste geïdentificeerde kansen en mogelijke doelen;
 • Afstemmen van de implementatie;
 • Feedback op het geleverde werk.

Bent u geïnteresseerd in spend analyse of wilt u hier meer over weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.