Procurement

Supply Value richt zich met haar adviestak primair op strategisch advies. Wij zorgen ervoor dat uw inkoopstrategie en beleid effectief uiting geven aan uw organisatiestrategie en dat uw inkoopfunctie verankerd is in uw organisatie. Wij helpen u inkoopprocessen op te stellen en te implementeren zodat uw organisatie inzicht krijgt in de inkopen en het functioneren van de inkoopfunctie. Daarnaast helpen wij inkoop de samenwerking met de ketenpartners te verbeteren.

 • Verankering inkoop

  Inkooporganisatie
  Supply Value helpt organisaties hun inkoopfunctie effectief in te richten in lijn met hun primaire processen, hun omvang en cultuur. Wij zorgen ervoor dat taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eenduidig zijn belegd, inkoopprocedures worden gevolgd, en inkoopprocessen ‘lean’ zijn ingericht.

  Inkoopstrategie
  De strategische keuze welke onderdelen van uw activiteiten u zelf uitvoert of uitbesteed (make-or buy decision), helpen wij u graag maken. Supply Value stelt met uw input een solide business case op zodat u dit soort beslissingen weloverwogen en met vertrouwen kunt maken. Onze experts hebben ruime kennis van de markt zodat er geen variant over het hoofd wordt gezien.

 • Inkoopproces

  Onze visie op het inkoopproces is dat optimale waardecreatie te bereiken is door de pijlers Category-management, Source-to-contract, Contractmanagement, Purchase-to-pay en Evaluatie te optimaliseren:

  • Categorymanagement: Door uw inkopen onder te verdelen in categorieën kunt u beter inspelen op specifieke kenmerken van de leveranciersmarkt voor die categorie en een plan uitzetten waarmee u de toegevoegde waarde van de producten en/of dienstverlening in die categorie kunt verbeteren. Supply Value helpt u met het bepalen van uw korte en lange termijn strategie voor uw inkoopcategorie en het vastleggen in een categorieplan. Wij laten u zien waar u kunt besparen en welke acties er nodig zijn om uw visie voor de lange termijn te realiseren.
  • Source-to-contract: Wij helpen u met de vertaling van het categorieplan naar een sourcingstrategie en het inkopen van de concrete producten en  diensten.
  • Contractmanagement:  Wij helpen u bij het inrichten van een optimale contractadministratie en uitvoeren van contract- en leveranciersmanagement waardoor de leveranciers leveren wat u heeft ingekocht.
  • Purchase-to-pay: Wij helpen u graag bij het inrichten van een gebruiksvriendelijk en goed functionerend Purchase-to-pay proces.
  • Evaluatie: Daarnaast geloven wij het in het continu monitoren van het inkoopproces. Worden de targets van de categoriestrategieën gehaald of is daar bijsturing nodig? Maar ook, hoe functioneert het inkoopproces en worden de procedures nageleefd?
 • Ondersteuning inkoop

  Ten slotte zorgt Supply Value voor een effectieve ondersteuning van uw inkoopfunctie:

  • Personeelsmanagement: Op HR-vlak adviseren wij als het gaat om het beschrijven van functieprofielen, capaciteiten en competentietesten van kandidaten en de training en coaching van uw inkoopmedewerkers.
  • Leveranciersmanagement: Als het gaat om het managen van uw leveranciers is het belangrijk dat dit aansluit bij de betreffende categoriestrategie. Supply Value ondersteunt uw medewerkers bij het managen van die relatie en zo nodig de ontwikkeling van partnerships.
  • E-Procurement: Daarnaast helpen wij u graag met strategie, business case, het aankopen en implementeren van een digitale bestel en factureringsoplossing waarmee u uw interne klant veel gemak kunt bieden, de naleving van uw procedures stevig kunt borgen en inzicht creëert in uw inkopen.
  • Best-practices en informatie: Bovendien is Supply Value trots op het vele eigen onderzoek dat wij doen en de best-practices die dat oplevert. Naast deze best-practices beschikken wij over formats waarmee wij tot 80% tijd kunnen besparen bij het uitvoeren van uw inkooptrajecten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?