Performance management

Strategie vertalen naar duurzaam resultaat, zo snel mogelijk, tegen minimale kosten en risico en gedragen door en samen met uw medewerkers en ketenpartners. Geen dikke rapporten maar praktisch resultaat, daar helpen wij u graag mee.

Suppy Value werkt op de onderstaande manier om uw organisatie in te richten.

 • Opstellen missie, visie, strategie

  Wij helpen u met het opstellen van uw “why”, missie, visie en strategie, daarmee geeft u helder richting aan uw bedrijf. Wij zorgen dat u optimaal aan sluit op de continue verandering in de markt. We analyseren ontwikkelingen in de omgeving en binnen uw bedrijf en bouwen samen met uw medewerkers een inspirerende en concreet uitvoerbare “why”, missie, visie en strategie. Hiervoor maken wij gebruik bewezen modellen zoals SWOT, PESTEL, Balanced Score Card aangevuld met onze eigen ervaring in ons Strategy Creation Framework.

 • Operationaliseren van de strategie

  Wanneer u een helder strategie heeft is het zaak zowel de “run” als de “change”component van die strategie door te vertalen naar uw business units, afdelingen, teams en individuele medewerkers zodat ieder weet wat er van hem/haar wordt verwacht en hoe dat een bijdrage levert aan het gezamenlijke organisatie doel. Door mensen eigenaar te maken van de operatie, verbeteringen, vernieuwingen en innovatie verhogen wij de kans dat u uw doelen behaald. Hier gebruiken wij onder andere ons Strategy Execution Framework dat gebaseerd is op best practices en meer dan 20 jaar ervaring in het vak.

 • Procesinrichting en optimalisatie

  Processen zijn er om uw strategie te realiseren. Door interne en externe (technologische) ontwikkelingen kan dat steeds efficiënter. Wij helpen u met het ontwerpen en inrichten van uw processen in lijn met uw doelstellingen, (continu) verbeteren, vernieuwen en innoveren zodat u tegen minimale kosten, doorlooptijd en risico maximaal resultaat kunt bereiken met de middelen en medewerkers die u heeft. Onze pragmatische aanpak is onder andere gebaseerd op LEAN, Six Sigma, Processmining, datagedreven verbeteren, Group Model Building.

 • Organisatie, overleg en rapportage structuur

  Uit uw procesinrichting volgt de ideale, wendbare organisatie-, rapportage- en overlegstructuur waarmee u de taken op een logische manier indeelt en u continu meet of de gewenste resultaten geleverd worden zodat u kunt bijsturen waar dat moet en kunt inspelen op de veranderende wens van de klant.

  Wij helpen u met het inrichten van de juiste organisatie en formatie, het schrijven en uitvoeren van strategische personeelsplannen, het inrichten van dashboards, rapportages en overlegstructuren.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?