Performance management

Strategie vertalen naar duurzaam resultaat, zo snel mogelijk, tegen minimale kosten en risico en gedragen door en samen met uw medewerkers en ketenpartners. Geen dikke rapporten maar praktisch resultaat, daar helpen wij u graag mee.

Strategie executie

Opstellen missie, visie, strategie

Wij helpen u met het opstellen van uw “why”, missie, visie en strategie, daarmee geeft u helder richting aan uw bedrijf. Wij zorgen dat u optimaal aan sluit op de continue verandering in de markt. We analyseren ontwikkelingen in de omgeving en binnen uw bedrijf en bouwen samen met uw medewerkers een inspirerende en concreet uitvoerbare “why”, missie, visie en strategie. Hiervoor maken wij gebruik bewezen modellen zoals SWOT, PESTEL, Balanced Score Card aangevuld met onze eigen ervaring in ons Strategy Creation Framework.

Operationaliseren van de strategie

Wanneer u een helder strategie heeft is het zaak zowel de “run” als de “change”component van die strategie door te vertalen naar uw business units, afdelingen, teams en individuele medewerkers zodat ieder weet wat er van hem/haar wordt verwacht en hoe dat een bijdrage levert aan het gezamenlijke organisatie doel. Door mensen eigenaar te maken van de operatie, verbeteringen, vernieuwingen en innovatie verhogen wij de kans dat u uw doelen behaald. Hier gebruiken wij onder andere ons Strategy Execution Framework dat gebaseerd is op best practices en meer dan 20 jaar ervaring in het vak.

Procesinrichting en optimalisatie

Processen zijn er om uw strategie te realiseren. Door interne en externe (technologische) ontwikkelingen kan dat steeds efficiënter. Wij helpen u met het ontwerpen en inrichten van uw processen in lijn met uw doelstellingen, (continu) verbeteren, vernieuwen en innoveren zodat u tegen minimale kosten, doorlooptijd en risico maximaal resultaat kunt bereiken met de middelen en medewerkers die u heeft. Onze pragmatische aanpak is onder andere gebaseerd op LEAN, Six Sigma, Processmining, datagedreven verbeteren, Group Model Building.

Organisatie, overleg en rapportage structuur

Uit uw procesinrichting volgt de ideale, wendbare organisatie-, rapportage- en overlegstructuur waarmee u de taken op een logische manier indeelt en u continu meet of de gewenste resultaten geleverd worden zodat u kunt bijsturen waar dat moet en kunt inspelen op de veranderende wens van de klant.

Wij helpen u met het inrichten van de juiste organisatie en formatie, het schrijven en uitvoeren van strategische personeelsplannen, het inrichten van dashboards, rapportages en overlegstructuren.

Portfolio-, programma- en projectmanagement

Wij leveren interim portfolio- programma- en projectmanagers inclusief hun ondersteuning zoals projectcontrollers, PMO, risico managers en projectleiders. Wij leveren projectmanagers op junior, medior en senior niveau voor projecten van 100K tot meer dan 100 miljoen. Onze interim managers kunnen schakelen op zowel strategische-, tactisch als operationeel niveau en nemen hun omgeving mee in de verandering.

Onze interim managers zijn opgeleid in verschillende methodieken zoals  zowel op basis van waterval methoden zoals PRINCE2, MSP, PMW, PMBOK (IPMA) als op basis van meer agile methoden zoals SAFe, SCRUM, RUP, DSDM.

Verandermanagement

Wij leveren implementatie en verandermanagers die zorgen voor draagvlak waardoor u uw business doelstellingen kunt realiseren.

Of het nu gaat om uw leveranciers, management, medewerkers, de OR, vakbonden of aandeelhouders, wij helpen u graag met het opzetten van een passende veranderstrategie. Daarbij maken wij gebruik van 20 jaar ervaring in het vak en praktische modellen zoals ADKAR, Kotter, Lewin, kleuren theorie en ons eigen Change Management Framework.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?