Verhogen klanttevredenheid

Supply Chain optimalisatie is gericht op het verbeteren van uw logistieke prestatie aan uw klanten. Het is dan ook erg zinvol om uw prestatie naar uw klanten te meten en gericht een aanpak te ontwikkelen op die elementen in uw logistieke keten die een goede prestatie aan uw klanten en daarmee de klanttevredenheid verstoren. 

Wij kunnen u helpen dit meetsysteem in te richten. U kunt hiermee niet alleen uw prestatie naar uw klanten volgen, maar ook herkennen waar in de keten de verstoringen plaatsvinden en wie verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van deze activiteiten. De uitkomsten van deze analyse vertalen we naar een structurele aanpak om deze verstoringen op te lossen en daarmee uw klanttevredenheid te verhogen.

Onze aanpak is zowel toepasbaar in een winkelomgeving (reduceren lege schappen), bij online verkopen (artikelen op de website niet beschikbaar), of bij leveringen aan zakelijke afnemers (reductie 0-leveringen).

Waarom gericht met de beschikbaarheid aan de klanten aan de slag?

Het niet beschikbaar zijn van artikelen is al jarenlang de nummer 1 ergernis van klanten en een belangrijke reden om over te stappen naar een andere partij in de markt. Door gericht met uw prestatie aan de klant aan de slag te gaan, verhoogt u direct uw klantentevredenheid en daarmee hun loyaliteit.

Onze aanpak

In onze aanpak onderscheiden we de volgende stappen:

  • Analyse: waarin we onderzoeken welke aanpak u nu heeft om de prestatie aan uw klanten te meten en verstoringen op te lossen, tegen welke tekortkomingen u nu aan loopt en wat de gewenste situatie is.
  • Plan van aanpak: in een gedetailleerd plan geven we aan op welke manier de klantprestatie verbeterd kan worden en wie hierbij betrokken zouden moeten zijn.
  • Implementatie: Bij consensus over het plan van aanpak helpen we deze te implementeren.
  • Evaluatie: Het is onze missie om waarde bij u toe te voegen. Na de implementatie kijken we met u terug of het resultaat voldoet aan de van te voren overeengekomen verwachtingen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.