Leveranciersmanagement

Een optimale waarde voor de klant is alleen mogelijk bij de juiste selectie van en samenwerking met toeleveranciers. Supply Value kan u helpen met het bepalen van de juiste leveranciersstrategie, maar ook met het proces om de prestatie van leveranciers te verbeteren.

Waarom leveranciersmanagement?

Leveranciers die niet voldoen aan uw verwachtingen leiden vaak tot extra kosten, verstoringen in uw proces of in het ergste geval een verminderde prestatie aan uw klant.

Wij hebben de kennis in huis om uw relatie met de toeleveranciers om te buigen naar een groeimodel waarin zij uw strategie juist ondersteunen. Belangrijke elementen in onze aanpak zijn het contract met de leverancier, metingen van hun prestatie en de inrichting van de organisatie die met de leveranciers aan de slag gaat. Met de juiste aanpak kan de service aan uw klanten snel worden verbeterd en kunnen uw kosten aanzienlijk worden verminderd.

Onze aanpak

In onze aanpak onderscheiden we de volgende stappen:

  • Analyse: waarin we onderzoeken hoe het leveranciersmanagement in uw organisatie nu is ingericht, welke relatie u met uw leveranciers zou willen hebben, waar en waarom dit nu niet altijd lukt en wat daarvan de gevolgen en kosten zijn.
  • Plan van aanpak: in een gedetailleerd plan geven we de totaal-aanpak aan waarmee de samenwerking met de leveranciers verbeterd kan worden en wat hiervoor de voorwaarden zijn.
  • Implementatie: Bij consensus over het plan van aanpak helpen we deze bij uw strategische leveranciers te implementeren, gedurende een van te voren vastgestelde termijn.
  • Evaluatie: Het is onze missie om waarde bij u toe te voegen. Na de implementatie kijken we met u terug of het resultaat van deze inspanningen voldoet aan de van te voren overeengekomen verwachtingen.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.