ITIL, ASL en BISL

ITILASL en BiSL zijn methodieken voor het inrichten van technisch-, applicatie- en functioneel beheer van ICT voorzieningen. Bij het inkopen van ICT is beheer een belangrijk aspect. Het overgrote deel van de kosten wordt immers gemaakt tijdens de beheerfase.

Toepassing ITIL, ASL en BISL

Door toepassing van de genoemde methodieken stellen wij zeker dat we de juiste beheeraspecten meenemen wanneer wij (delen van) uw ICT outsourcen naar een derde partij. Ook maakt de toepassing van deze methodes het makkelijker om samen te werken met anderen omdat iedereen die de methodes toepast dezelfde taal hanteert.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?