Informatiemanagement & digital

Informatisering en automatisering worden steeds belangrijker in onze maatschappij. Besluiten worden steeds vaker genomen en uitgevoerd (door robots) op basis van big data, welke is verzameld via een netwerk van sensoren ook wel bekend als the internet of things (IOT).  Parallel aan deze razendsnelle ontwikkelingen, wordt ook de digitale veiligheid een steeds belangrijker thema. Bedrijven en overheidsorganisaties zijn in toenemende mate slachtoffer van aanvallen van binnen-en buiten de organisatie en het land. De robuustheid en veiligheid van de IT organisatie en diens systemen en informatiestromen, moeten hierdoor steeds beter onder controle zijn en continu worden verbeterd.

Supply Value helpt u graag met het oplossen van uw informatiemanagement vraagstukken. Dat kan middels een intensieve scan, het opzetten en runnen van een volledig professionaliseringsprogramma, of bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een interim informatiemanagement specialist. Onze aanpak en oplossingen zijn altijd gericht op het creëren van duurzame impact in lijn met uw doelstellingen.

Digitale strategie en governance

Uw organisatiedoelen vertalen naar een digitale visie en strategie? Uw informatiemanagement processen en organisatie inrichten op basis van best practices waarmee u maximale waarde voor uw business kunt creëren? Uw IM organisatie zo inrichten dat u betrouwbaar waarde kunt leveren, en toch kunt inspelen op de laatste ontwikkelingen? Wij helpen u graag met het opzetten of reviewen van uw digitale strategie, het vertalen daarvan naar een concreet actieplan en het inrichten van de juiste governance om uw doelstellingen te bereiken. Hierbij passen wij bewezen modellen en methodes zoals COBIT en CMM toe.

Ook met specifieke uitdagingen in de governance helpen wij u graag. Bijvoorbeeld door samenwerking in de keten realiseren en stimuleren door (Bus)DevOps teams in te richten, of door efficiëntie en flexibiliteit te boosten door lean, agile en scrum werken te implementeren.

Ook de shift naar een regie-organisatie waarbij de niet-bedrijfsspecifieke werkzaamheden worden uitbesteed wordt voor steeds meer organisaties actueel. Deze verandering heeft vaak een grote impact op een organisatie en haar medewerkers. Wij helpen u graag met het uitdenken en het – met draagvlak – realiseren van deze shift.

Architectuur

De wereld om ons heen is continu in beweging. Inspelen op die veranderingen is cruciaal voor het succes van uw organisatie. Maar hoe zorgt u voor tijdige en juiste implementatie van al die veranderingen? Onze architecten helpen u met het verkrijgen van inzicht in uw portfolio op zowel business, informatie als technologie gebied. Daarbij creëren we een integraal beeld, reduceren we complexiteit en helpen wij u om meer wendbaar te worden. Zo helpen we de informatiestromen en IM processen binnen uw gehele organisatie soepel te laten verlopen, en continu te laten verbeteren.

Onze architecten maken veelvuldig gebruik van The Open Group Architecture Framework (TOGAF), het Zachman Framework for Enterprise Architecture en modelleren veelal in Archimate of Unified Modelling Language (UML).

Ontwerp en analyse

Wij helpen u graag met het implementeren van de  laatste ontwikkelingen op het gebied van data (analyse). Wilt u weten of weten of blockchain voor u waarde kan toevoegen? Bent u geïnteresseerd in interactieve (KPI) dashboards? Of wilt u bijvoorbeeld proces mining gebruiken om processen te stroomlijnen, lean en mean te maken en vergaandte automatiseren? Onze experts helpen u met het opstellen van de (non-)functionele specificaties, van procesontwerp tot datamodel en compleet functioneel ontwerp.

Onze analisten en ontwerpers maken voor hun ontwerpen veelal gebruik van de Unified Modelling Language (UML) en wireframes en gebruiken tools zoals MS Visio, Enterprise Architect, Bizzdesign of ARIS.

Service, contract- en leveranciersmanagement

Wat doet u zelf en wat besteedt u uit? Leveren uw leveranciers wel wat ze beloven? Zijn alle risico’s in kaart en worden ze gedegen gemitigeerd? Maakt u maximaal gebruik van de innovatiekracht van uw leveranciers? Onze experts helpen u om maximaal waarde te halen uit uw toeleveringsketen en continu te verbeteren door middel van service- en vendor management.

Binnen het services management domein maken wij gebruik van best pratices zoals Information Technology Infrastructure Library (ITIL), Application Services Library (ASL), Business Information Services Library (BISL). Bij het sourcen van ICT maken wij gebruik van de kennis van onze Inkoop business unit en van methodieken zoals de Outsourcing Professional Body of Knowledge (OPBOK), Best Value Procurement (BVP) en Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB).

werken bij supply value

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over Supply Value?