Digital Consulting Platform – Performance Management

Automatisch advies en benchmarking

Performance management is een continu proces van het identificeren, meten en het ontwikkelen van de performance van individuen en teams en het in lijn brengen van de performance met de strategische doelen van de organisatie. Het omvat een proces dat nooit stopt met het zetten van doelstellingen, het observeren van prestaties en het geven en ontvangen van voortdurende coaching en feedback. Bent u geïnteresseerd hoe uw organisatie scoort in het behalen van doelen en het uitvoeren van strategie? Laat uw gegevens achter in onderstaand formulier. Krijg inzicht in waar u staat als organisatie, hoe u zich verhoudt tot uw directe concurrentie met benchmarking en ontvang advies op maat waar u als organisatie in kan verbeteren.

Wat is performance management?
Performance Management vereist dat managers ervoor zorgen dat de activiteiten en outputs van medewerkers overeenstemmen met de doelstellingen van de organisatie en bovendien de organisatie helpen een concurrentievoordeel te behalen. Om inzicht in het Performance Management van bedrijven te krijgen, heeft Supply Value een geautomatiseerd adviesrapport ontwikkeld. Dit rapport kijkt naar de relatie tussen doelen, processen en de organisatie. Het rapport helpt organisaties in te zien waar de pijnpunten zitten in het behalen van doelen en uitvoeren van de strategie. Bovendien geeft het een aantal handvatten om vervolgens aan de slag te gaan. Om een strategie succesvol uit te voeren, is het van belang dat doelen, processen en organisatiestructuur van een organisatie goed op elkaar aansluiten. Door het structureren van deze aspecten binnen een organisatie wordt geborgd dat alle medewerkers bekend zijn met de overkoepelende strategie en doelstellingen, maar ook hoe hun werkzaamheden daar op aansluiten. Door bewust bezig te zijn met de link tussen doelen, processen en organisatiestructuur wordt een organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht. 

Performance Management

Aanvraag automatisch adviesrapport

Bent u geïnteresseerd in het toetsen van uw organisatie, het vergelijken van uw prestaties met uw directe concurrentie door benchmarking en het ontvangen van een advies op maat? Laat uw gegevens dan achter in onderstaand formulier.

[gravityform id=”72″ title=”false” description=”false”]

Over het automatisch adviesrapport

Supply Value heeft de visie om een automatisch, bedrijfsspecifiek adviesrapport te maken waarbij organisaties hun prestaties kunnen meten en kunnen vergelijken met hun directe concurrentie door middel van benchmarking. Dit adviesrapport wordt ondergebracht in het Digital Consulting Platform.