Adoptie, implementatie en inkoop van 3D printing

Supply Value heeft onderzoek gedaan naar de adoptie, implementatie en inkoop van 3D printing. Naar aanleiding van het vorige onderzoek naar 3D printing en supply chain management is vervolgonderzoek gedaan naar de interne veranderingen bij bedrijven die investeren in 3D printing. Vijftig 3D printing inkopers deden mee aan dit onderzoek. Zij kregen stellingen over de toekomst van 3D printing, de barrières die zij ervaren bij de adoptie van 3D printing en vragen over interne veranderingen door 3D printing. Daarbij werd gefocust op de inkoopafdeling en haar activiteiten.3D printing

Resultaten onderzoek

De inkopers voorzien een grote toekomst voor 3D printing. Zij verwachten dat de inzet van de productietechniek zal toenemen en er steeds meer toepassingen
gevonden worden. Als grootste barrière bij investering in 3D printing noemden zij kennis en de onzekerheid van productkwaliteit. Interne veranderingen bij implementatie zijn met name zichtbaar in de productiestrategie en het productontwerp. De supply chain ondervindt ook veranderingen. Zo wordt de supply chain en de lead time korter en zijn er nieuwe leveranciers nodig. Slechts enkele inkopers geven aan dat de productie dichter bij de klant plaatsvindt.

De inkoopafdeling wordt ook beïnvloed door 3D printing. Meer dan een derde van de inkopers geeft aan dat er meer zelf geproduceerd wordt. Het contact met leveranciers is ook veranderd. De samenwerking met de 3D printing leverancier is veel hechter dan met traditionele leveranciers. Er wordt ook veel meer gebruik gemaakt van de expert kennis van leveranciers en het productontwerp wordt steeds meer extern gedaan.

Onderzoeksrapport adoptie, implementatie en inkoop van 3D printing

Meer weten? In het volledige onderzoeksrapport staan de precieze percentages, meer bevindingen en aanbevelingen. Download het volledige onderzoeksrapport via onderstaande link.

Download hier: Onderzoeksrapport Adoptie, implementatie en inkoop van 3D printing