5 tips om uw werkkapitaal te optimaliseren

In tijden van economische recessie staat de liquiditeitspositie van organisaties onder hoge druk. Groeiende voorraden, later betalende klanten en leveranciers die scherper zijn op de betalingstermijnen. Dit heeft allemaal negatieve invloed op uw werkkapitaal. Uw liquiditeitspositie is van levensbelang voor de vitaliteit en continuïteit van uw organisatie. Werkkapitaaloptimalisatie is daarom van belang wanneer voorraden toenemen, klanten later betalen en leveranciers hun betalingstermijnen aanscherpen. De overheid neemt in veel gevallen maatregelen tijdens een economische recessie, zoals betalingsuitstel van belastingen of tegemoetkomingen in loonkosten. Maar wat kunt u zelf nog doen om uw werkkapitaal te optimaliseren? Wij geven hieronder onze vijf tips.

 • 1. Maak gebruik van debiteurenfinanciering

  U kunt sneller liquiditeit verkrijgen door uw klanten facturen vooruit te laten betalen. Op deze manier kunt u uw leveranciers betalen of investeringen doen. Bovendien verstevigt dit de relatie met uw leveranciers. Niet al uw klanten zullen in staat zijn vooruit te betalen en zullen wellicht om uitstel vragen. In dit geval is het verstandig het factuurbedrag in delen te factureren én de kredietwaardigheid van uw klant te checken. Op deze manier kunt u samen passende betalingscondities opstellen.

 • 2. Zorg voor een adequaat debiteurenbeheer

  Het is van belang consequent en adequaat te handelen als het gaat om uw debiteurenbeheer. Dit kunt u het beste doen door vaste procedures op te stellen en na te leven, denk bijvoorbeeld aan een vast moment waarop u aanmaningen verstuurt.

 • 3. Optimaliseer uw facturatieproces

  Een goed ingericht facturatieproces zorgt ervoor dat uw liquiditeitspositie verbetert. Op deze manier voorkomt u namelijk dat u leveranciers al heeft betaald en producten zijn geleverd, maar nog zit te wachten op debiteuren. Zorg er daarnaast voor dat u facturen zo snel mogelijk verstuurd, nadat een order is geplaatst.

 • 4. Optimaliseer uw voorraden

  Voorraden kosten geld en worden vanuit de Lean-gedachte dan ook wel als verspilling gezien. Stem de verkoop en inkoop daarom goed op elkaar af, zodat u de juiste voorraad aanhoudt voor de verkoop. Bereken hiervoor de omloopsnelheid (= het aantal verkochte producten/(producten op voorraad + verkochte producten) en voorraad in weken (= totale voorraad/gemiddelde wekelijkse verkoop) om uw voorraadstrategie te bepalen. Op deze manier zit u niet opgescheept met grote voorraden en nee verkopen aan uw klanten.

 • 5. Maak liquiditeitsprognose een vast agendapunt

  Zorg ervoor dat de liquiditeitsprognose een terugkerend agendapunt wordt van managementvergaderingen. Op deze manier kunt u tijdig bijsturen of verbeteracties in gang zetten. Hierbij is het heel handig om ten alle tijden een actueel en overzichtelijk dashboard te hebben met de belangrijkste cijfers. Bepaal dus van tevoren op welke KPI’s u wilt sturen en maak gebruik van storytelling in uw dashboard.

Meer informatie
Wilt u meer weten over het optimaliseren van uw werkkapitaal of ontvangt u graag meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via office@supplyvalue.nl of +31(0)88 – 0555 999 of maak direct een afspraak met een van onze experts.

Meer weten?

Wij horen graag wat u van dit artikel vond. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem contact op met Supply Value via 088 0555 999 of info@supplyvalue.nl