Tijdens een afstudeerperiode al proeven aan consultancy, bij Supply Value kan het!

In februari 2018 begon mijn afstudeertraject bij Supply Value: een groeiend consultancybureau waar een informele sfeer samengaat met een flinke ambitie. Supply Value gaf mij de mogelijkheid om mijn master thesis te combineren met een eerste consultancyproject en feedback te ontvangen van consultants die dagelijks bezig zijn met procesverbetering en supply chain management.

Dit project was gericht op het inzichtelijk maken van barrières voor een continu verbeterteam bij een grote organisatie in de mobiliteitsbranche. Hoe kunnen deze barrières worden weggehaald? En dient het huidige niveau gehandhaafd te worden door steeds weer nieuwe maatregelen te bedenken of is er nog verbetering mogelijk? Bij mogelijke barrières kan men denken aan strategische barrières, culturele barrières, kennisbarrières, technische barrières of markt gerelateerde barrières.

Vanuit mijn studie Business Analysis and Modelling (BAM) aan de Radboud Universiteit, heb ik geleerd om een systeem, waarin bijvoorbeeld dit team functioneert, visueel in kaart te brengen door middel van een model. Een team binnen een organisatie wordt vanuit dit perspectief als een systeem gezien. Het continuous improvement team wordt echter niet alleen beïnvloed door factoren binnen het bedrijf, maar ook door externe factoren zoals de overheid of de afhankelijkheid van partners in de keten.

Door het doel van het model te bepalen wordt de systeemgrens bepaald. In dit geval was het doel drievoudig: inzicht krijgen in welke barrières worden ervaren in het team, inzicht krijgen in de samenhang van deze barrières en draaiknoppen bepalen hoe deze barrières kunnen verdwijnen of kunnen afnemen. De interne en externe factoren die noemenswaardige invloed uitoefenen op (in dit geval) de effectiviteit van het team dienen meegenomen te worden in het model. Zodra deze factoren in kaart zijn gebracht en er geen belangrijke factoren meer missen, kan gezegd worden dat de systeemgrens bereikt is. Of er nog factoren missen wordt bepaald door de kennis van de groep. Hiervoor is het essentieel dat de goede mensen betrokken zijn bij het project.

Om de samenhang van de factoren te bepalen wordt het geheel in kaart gebracht door oorzakelijke verbanden stapsgewijs in kaart te brengen. In dit project is dat gebeurd met behulp van Group Model Building (GMB). GMB is een participatieve methode met als uitgangspunt dat het effect van een advies, door bijvoorbeeld Supply Value, wordt bepaald door de kwaliteit van het advies en door de acceptatie van het advies. Als een van beiden laag is, zal het effect ook laag zijn. Daarom is het systeem en de barrières die het improvement team ervaart met behulp van deze methode in kaart gebracht in samenwerking met de opdrachtgever door het organiseren van twee GMB workshops.

De consultants van Supply Value boden mij vanuit hun netwerk toegang tot de juiste stakeholders voor deze workshops. Dit heeft uiteindelijk tot een model geleid dat inzicht geeft in mogelijke barrières en hoe hiermee om te gaan.

Na de afronding van mijn thesis kreeg ik vervolgens de kans om GMB als methode verder uit te werken. Nu is het ook een onderdeel van de propositie van Supply Value. Dit houdt in dat deze methode beschikbaar is voor opdrachtgevers van Supply Value.

Hierdoor heb ik direct meer over de werkwijze bij Supply Value geleerd. En voor mij persoonlijk geldt: het is een mooi inwerk traject voordat ik als consultant zal starten bij Supply Value. Want dat is de insteek van Supply Value: afstudeerders die doorgroeien naar een rol als consultant.

Bram Stevens

Master thesis intern Supply Value

Zelf ook afstuderen en direct kennismaken met de consultancywereld? Of op zoek naar een startersbaan als trainee? Kijk op onze vacaturepagina of neem contact op met Vincent Abbenhuis, v.abbenhuis@supplyvalue.nl of 06 11 03 06 25.